Odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej (BGł. UG, 29 X 2008)Odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej n.t. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900" w Kole Trójmiasto SBP (Biblioteka Główna, UG, 29 X 2008) (10 zdjęcia)

W związku z przypadającą w dn. 24 XII 2008 roku 210. rocznicą urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855) oraz 70. rocznicą śmierci Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) w dniu 29 X 2008 r. mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła dla bibliotekarzy z KOła Trójmiasto SBP odczyt, który poświęcony został zagadnieniu gdańskich publikacji książkowych polskojęzycznych w ostatniej dekadzie XIX w.

Odczyt zagaiła dr Beata Barczak, przewodnicząca Koła Trójmiasto SBP

Autorka przedstawiła dwie polskojęzyczne oficyny działające w Gdańsku w ostatniej dekadzie XIX w. : Bernarda Zygmunta Milskiego i Józefa Czyżewskiego. Omówiono specyfikę i znaczenie publikacji książkowych wydawanych przez te oficyny oraz zaprezentowała sylwetki najważniejszych autorów i scharakteryzowała pokrótce najbardziej wartościowe pozycje, np. Janiny Sedlaczkówny: Adam Mickiewicz, jego życie i dzieła (1898), debiut Aleksandra Majkowskiego : Jak w Koscerznie koscelnygo obreli (1899), dwa utwory Anny Karwatowej z Bardzkich : Kachna i Na naszej glebie, Anieli Milewskiej : Jarmark na świętego Dominika, Henryka Sienkiewicza : powieść "Krzyżacy" (1900) oraz utwory Juliana Baczyńskiego i Jadwigi z Zubrzyckich Strokowej.


Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Na fot. m. in.: dr Beata Bartczak, mgr Ewa Czerniakowska, mgr Irena Suszko-Sobina, mgr Elżbieta Brzezińska, mgr Antoni Kakareko, mgr Dorota Kaczmarek, mgr Danuta Zimmermann, Grażyna Szymańska, mgr Małgorzata Czerniakowska

Zapraszam do stron:

Strona poświęcona Bernardowi Milskiemu (1856-1926) (W 150. rocznicę urodzin)

Strona mgr Ewy Czerniakowskiej

Strona główna

Galerię i fot. wykonała mgr Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk, 2008