promocja17III08
Promocja wydawnictw Uniwersytetu Gdańskiego (Ratusz Gł. Miasta Gdańska, 17 III 2008 (16 zdjęcia)

Promocja książek: Gdańskie Gimnazjum Akademickie (1558-2008)

W dniu 17.03.2008 r., o godz. 16.00, w Ratuszu Głównego Miasta, ul. Długa 46/47 odbyła się promocja wydawnictw Uniwersytetu Gdańskiego wydanych z okazji 450. rocznicy powstania Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.

Organizatorzy: Komitet Redakcyjny w składzie:

Andrzej Ceynowa (przewodniczący)

Mariusz Brodnicki, Zofia Głombiowska, Andrzej Kątny, Edmund Kizik, Edmund Kotarski, Lech Mokrzecki, Zbigniew Nowak, Kazimierz Orzechowski, Regina Pawłowska (członkowie)

W spotkaniu udział wzięli autorzy książek, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa . Najciekawsze fragmenty tomów pod red. prof. Zofii Głombiowskiej oraz pod red. prof. Edmunda Kotarskiego czytał Jerzy Kiszkis. Spotkanie, które uświetnił koncert muzyki gdańskiej, poprowadził mgr Mariusz Brodnicki z Instytutu Pedagogiki UG.

Dotychczas wyszły dwa tomy, t. I i t. IV

W tomie I, popularnonaukowym, pod redakcją prof. Edmunda Kotarskiego, znalazło się szereg artykułów związanych z różnymi gałęziami wiedzy. Tom niniejszy przedstawia m. in. nauczanie historii, prawa, matematyki, astronomii, filozofii, języka polskiego, muzyki, a także cenne informacje, dotyczące istnienia uczelni na przestrzeni wieków, tj. życie codzienne gdańskiej społeczności akademickiej, stypendia, podstawy ekonomiczne, Bibliotekę Senatus Gedanensis, wykształcenie i karierę poszczególnych profesorów.

Tom IV zatytułowany W progach Muz i Minerwy, pod redakcją Z. Głombiowskiej, zawiera cenne informacje dotyczące utworów najwybitniejszych przedstawicieli nauki: A. Aurifabra, A. Cereusa, J. Rybińskiego, J. Hoppego i ich koncepcji gdańskiej nauki i oświaty. Powyższe tomy ubogacone są wieloma ilustracjami.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE SZKICE Z DZIEJÓW, tom I, pod redakcją Edmunda Kotarskiego, Gdańsk 2008

Spis treści

Słowo wstępne, Edmund Kotarski, s. 7-12

Lech Mokrzecki, Gdańskie Gimnazjum Akademickie – zarys dziejów, s. 13-42

Edmund Kizik, Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego, s. 43 - 66

Edmund Kotarski, Fundacje stypendialne w dawnym Gdańsku, s. 67-84

Edmund Kotarski , Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII wieku, s. 85- 108

Zbigniew Nowak, Biblioteca Senatus Gedanensis 1596-1817, s. 109-134.

Małgorzata Czerniakowska, Gdańska astronomia i Jan Heweliusz , s. 135-154

Małgorzata Czerniakowska, Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim , s. 155-180

Mariusz Brodnicki, Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, s. 181- 206.

Lech Mokrzecki, Historia w Gimnazjum Gdańskim , s. 207-228

Regina Pawłowska, Nauczanie języka polskiego w Gdańsku XVII wieku , 229-246

Edmund Kizik, Życie codzienne w Gimnazjum, s. 247-274

Danuta Popinigis, Gimnazjum Gdańskie i muzyka, s. 275-298

Edmund Kotarski, Profesorowie – uczniowie – poezja okolicznościowa, s. 299-328

Sławomir Kościelak, Szermierze teologii z Gimnazjum Gdańskiego, s. 329-360

Tadeusz Maciejewski, Prawo i prawnicy w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (XVII-XVIII wiek), s. 361- 400

Bibliografia, s. 401-408

Indeks osób, s. 409-419


W lipcu 2008 roku ukazały się już wszystkie cztery tomy wydawnictw Uniwersytetu Gdańskiego wydanych z okazji 450. rocznicy powstania Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego:

Fot. i galerię opracowała mgr Małgorzata Czerniakowska, współautorka t. I

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

Gdańsk, 2008