Konferencja Uniwersytet Gdański, 17 IX 2013

Konferencja Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dzi¶, 17 IX 2013


Created by AnvSoft Photo Flash Maker

fot. ug17IX13g : Referat nt. "Józefa Ignacego zwi±zki z Gdańskiem w latach 1867-1887" wygłasza mgr Ewa Czerniakowska

Strona Ewy i M. Czerniakowskich

Prezentację oprac. Małgorzata Czerniakowska

Gdańsk, X 2013